EU:n verkkolaskudirektiivin mukainen verkkolaskulaki

Verkkolaskulaki ohjaa yritysten ja julkishallinnon laskutusta sähköiseen muotoon eli lähettämään ja vastaanottamaan verkkolaskuja. Tällä hetkellä laki velvoittaa julkishallintoa käsittelemään verkkolaskuja, 2020 huhtikuusta alkaen se antaa saman velvoitteen myös yrityksille.

Näiden asioiden lisäksi laki yhtenäistää verkkolaskujen tietokenttiä, jonka tuloksena kaikissa EU:ssa liikkuvissa laskuissa liikkuu samat tiedot.

Keitä verkkolaskulaki koskee?

Uusi verkkolaskulaki koskee sekä julkishallintoa, että yrityksiä. Laki antaa jo tällä hetkellä julkishallinnolle mahdollisuuden vaatia toimittajiltaan laskut sähköiseinä. Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen se antaa myös yrityksille vaatia sähköisiä laskuja ja oikeuden hylätä muut, kuin direktiivin mukaiset laskut. On huomioitava, että esimerkiksi sähköpostitse lähetetty lasku ei täytä sähköisen laskun määritelmää.

Laki ei kuitenkaan koske yksityisiä henkilöitä. Näin ollen lakimuutoksella ei ole suurta vaikutusta yrityksiin, jotka keskittyvät B2C- kauppaan. On myös huomattava, että yritykset, joilla on alle 10 000 euron vuosittaisen liikevaihto jäävät lain ulkopuolelle.

Mikäli yritykselläsi on käytössä sähköinen laskutus, yrityksesi voi jatkaa sen käyttöä ilman erillisiä toimenpiteitä.

Mitä verkkolaskulaki tarkoittaa käytännössä?

Vaikka verkkolaskulaki kannustaa sähköiseen laskutukseen siirtymistä, on sillä muitakin vaikutuksia. EU:n verkkolaskudirektiivi, joka toimii verkkolaskulain pohjana, edistää kansainvälistä kaupankäyntiä helpottamalla rajat ylittävää laskutusta. Käytännössä tämä tarkoittaa verkkolaskutuksen edistämisen lisäksi laskujen sisältämien tietokenttien yhtenäistämistä. Tällä hetkellä jäsenvaltioissa on käytössä useita sähköisen laskun standardeja ja monet niistä eivät ole keskenään yhteensopivia.

Lakimuutosen vaikutuksesta Suomessa käytössä olleet yleisimmät laskutuformaatit Finvoice ja TEAPPSXML päivitetään uusiin 3.0 versioihin, jotka sisältävät uudet direktiivissä vaaditut tietokenttät. Muutoksen vaikutuksesta formaatit vastaavat direktiivin määräyksiin. Suomen ulkopuolella useassa maassa on siirrytty käyttämään PEPPOL BIS 3.0-formaattia, joka on samalla virallinen formaatti kansainvälisessä kaupassa.

Jotta yrityksesi pystyy lähettämään edellä kuvattuja, uuden formaatin mukaisia laskuja, täytyy sekä laskutusjärjestelmäsi, että verkkolaskuoperaattorisi tukea näitä formaatteja.

Verkkolaskutuksen etuja

Säästää selvää rahaa

Verkkolaskun säästö käsittelykuluissa on lähettäjälle 64% /lasku ja vastaanottajalle 59%/lasku verrattuna paperiseen versioon. Rahassa mitattuna säästö on yhteensä 17,80 euroa/lasku (Billentis, 2016).

Nostaa tehokkuutta

FKL:n tutkimuksen mukaan (2010) yritysten välinen verkkolaskutus säästää noin 5,5 minuuttia yhden laskun käsittelyssä. Yrityksesi pääsee eroon paperilaskujen manuaalisista vaiheista.

Heti käytössä

Maventa-verkkolaskutuksen käyttöönotto onnistuu 15 minuutissa ilman avaus- tai ylläpitomaksuja. Pienikin yritys voi ottaa verkkolaskutuksen käyttöön ilman helposti alkuinvestointeja.

Maventa-verkkolaskutus käyttöön

Maventa on kansainvälinen verkkolaskuoperaattori, joka täyttää kaikki EU-direktiivin vaatimukset ja käyttää aina automaattisesti oikeaa formaattia laskun vastaanottajan mukaan.

[contact-form-7 id="4615" title="Myynnillinen yhteydenottopyyntö"]