Maventa Verkkopalkka käyttöehdot

Osapuolet

Tämän sopimuksen osapuolia ovat Visma Solutions Oy (jäljempänä “Maventa”) ja Maventa Verkkopalkka-palvelua käyttävä yritys (“Asiakas”).

Palvelukuvaus

Maventa tuottaa Asiakkailleen Maventa Verkkopalkka palvelua.

 1. Palkanmaksaja ottaa Maventa Verkkopalkan käyttöön. Maventa toimii asiakkaan verkkopalkka operaattorina.
 2. Palkanmaksaja toimittaa verkkopalkka-aineiston Maventalle rajapinnan kautta
 3. Maventa säilöö verkkopalkka-aineiston esilläpito- ja selauspalvelussaan.
 4. Palkansaaja pääsee sähköisiin palkkalaskelmiin turvallisesti verkkopankkinsa kautta

Verkkopalkka

Osapuolten tehtävät ja velvollisuudet

Maventa tuottaa palvelukuvauksen mukaista palvelua asiakkailleen.

Maventa:

 1. Tunnistaa työntekijän vahvalla tunnistautumisella joko itse tai käyttäen kolmannen osapuolen, esim. Pankin, tunnistuspalveluita
 2. Tuo Asiakkaan tuottaman palkkalaskelman palkansaajan saataville Maventa Verkkopalkka palvelussa
 3. Maventa säilyttää verkkopalkkalaskelmat palvelussa 18 kuukautta olettaen että asiakkaalla on voimassa oleva sopimus palvelun käytöstä

Asiakas:

 1. Tuottaa palkka-aineiston PayslipXML 2.0 muodossa omassa palkanlaskentajärjestelmässään
 2. Asiakas vastaa itse palkkalaskelmien sisällön oikeellisuudesta
 3. Asiakas siirtää palkkalaskelmat Maventa Verkkopalkka palveluun

Palkansaaja pääsee sähköisiin palkkalaskelmiinsa oman verkkopankkinsa kautta ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelun käyttö edellyttää henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia. Palvelu on palkansaajalle maksuton.

Verkkopalkkapalvelussa palkansaaja voi:

 1. tarkastella omaa palkkalaskelmaansa
 2. selata edellisiä palkkalaskelmia
 3. tulostaa palkkalaskelman tarvittaessa
 4. lähettää sähköpostia palkkahallintoon (työnantajasta riippuva palvelu)

Palvelun laskutus

Maventa on oikeutettu laskuttamaan Maventa Verkkopalkka palvelusta Asiakasta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Maventalla voi olla jälleenmyyjiä, jotka tekevät sopimuksen Maventa Verkkopalkka palvelun käytöstä Asiakkaan kanssa ja laskuttavat Asiakasta Maventan puolesta. Jälleenmyyjät voivat laskuttaa Maventan hinnastosta poikkeavia hintoja palvelun käytöstä sopimalla tästä Asiakkaan kanssa.

Palvelun hinta

Palvelun hinta löytyy täältä.

Sopimuksen syntyminen

Sopimus Maventa Verkkopalkan käyttöönotosta katsotaan syntyneeksi kun asiakas lähettää palkkalaskelmia Maventa Verkkopalkkapalveluun.

Palvelun irtisanominen

Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa palvelu irtisanomisilmoitusta seuraavan kuukauden lopusta alkaen ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse toiselle osapuolelle. Irtisanominen ei poista osapuolten velvoitteita toisiaan kohtaan.

Lisäksi Maventalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi mikäli Maventalla on perusteltu syy epäillä Asiakkaan käyttävän palvelua rikollisessa tai harhaanjohtamis tarkoituksessa.

Vastuunrajoitus

Maventa ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista joita palvelun virheellinen käyttö, virheellisten palkkalaskelmien lähettäminen palveluun, mahdollinen Maventasta riippumaton tietovuoto tai muu palvelun tahaton tai tahallinen väärinkäyttö, järjestelmävirhe tai muu syy voi aiheuttaa.

Muutokset sopimusehtoihin

Maventalla on oikeus päivittää ja muuttaa näitä sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksesta vähintään 30 päivää ennen tällä verkkosivuilla.